Bộ trưởng Y tế lắng nghe dân cả trên… Facebook

Bộ trưởng Y tế lắng nghe dân cả trên… Facebook

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngoài các kênh truyền thống thì mạng xã hội Facebook cũng là kênh hữu hiệu để Bộ có thể lắng nghe ý kiến của dân pản ánh sai sót của ngành y.
30% trẻ tử vong do sởi là ở Hà Nội

30% trẻ tử vong do sởi là ở Hà Nội

Đến ngày 16/4 có thêm 2 trẻ tử vong do sởi đưa con số tử vong lên 110 trẻ và chủ yếu ở BV Nhi trung ương. Đến nay bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho gần 200 trẻ điều trị về sởi.