GS Nguyễn Minh Thuyết: "Từ khi tôi tham gia QH đến nay, chưa thấy trường hợp nào tự nguyện từ chức"

GS Nguyễn Minh Thuyết: "Từ khi tôi tham gia QH đến nay, chưa thấy trường hợp nào tự nguyện từ chức"

"Một số vị không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra sai sót rất lớn vẫn không chịu từ chức, dù đại biểu Quốc hội đã gợi ý đến nơi đến chốn. Có thể vì đặt sĩ diện cá nhân cao hơn trách nhiệm với công việc, đất nước, với nhân dân. Nhưng cũng có thể vì chức tước gắn chặt với bổng lộc".
Quy chế bỏ phiếu tín nhiệm sẽ trình QH vào cuối năm

Quy chế bỏ phiếu tín nhiệm sẽ trình QH vào cuối năm

Ngày 19/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chỉ đạo Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Bỏ phiếu tín nhiệm: Cần phải làm từng bước

Bỏ phiếu tín nhiệm: Cần phải làm từng bước

Một trong những nội dung được quan tâm nhất của Đề án Đổi mới hoạt động của QH là việc QH lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Về vấn đề này, ĐB Dương Trung Quốc, (đoàn Đồng Nai) cho rằng, chúng ta cần làm thận trọng, từng bước.
Bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ phát biểu trước Quốc hội

Bà Đặng Thị Hoàng Yến sẽ phát biểu trước Quốc hội

Khác với những đồn thổi cho rằng đại biểu Hoàng Yến sẽ không xuất hiện trước Quốc hội về trường hợp bị đề nghị bãi miễn của mình, cũng như bà Yến đã từng gửi đơn từ nhiệm. Bà Yến đã đăng ký phát biểu ngày 26/5 vào ngày Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm cho trường hợp của bà.
Berlusconi tại chức mới là ngạc nhiên

Berlusconi tại chức mới là ngạc nhiên

Thủ tướng Silvio Berlusconi có một sự nghiệp chính trị kéo dài trong khoảng thời gian đáng ngạc nhiên là 17 năm. Nhưng có vẻ như ông sắp bị bật ra khỏi chiếc ghế quyền lực, và đây lại là điều không khiến dư luận ngạc nhiên.