Huế: 5/6 bệnh nhân đều âm tính với vius nCoV

Huế: 5/6 bệnh nhân đều âm tính với vius nCoV

Tiến hành khám sàng lọc 110 bệnh nhân có các dấu hiệu ho, sốt... Bệnh viện Trung ương Huế phải cách ly, theo dõi 6 bệnh nhân và lấy mẫu gửi vào viện Pasteur Nha Trang kiểm tra xét nghiệm. Đến nay, 5/6 bệnh nhân đã có kết quả âm tính với virus Corona.
Lần đầu tiên điều phối ghép tạng từ Hà Nội vào Huế

Lần đầu tiên điều phối ghép tạng từ Hà Nội vào Huế

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa thực hiện một ca điều phối đặc biệt đưa một trái tim tới Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là lần đầu tiên có một ca điều phối tạng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tới Huế.