Một học sinh đột tử trong giờ học

Một học sinh đột tử trong giờ học

Đến tiết toán, Hiểu nằm gục xuống bàn. Khoảng 20 phút sau, lúc cô giáo đang giảng bài, Hiểu đột ngột đứng dậy rồi ngã xuống đất bất tỉnh.