Doanh thu bưu điện văn hóa xã tăng hàng chục tỷ đồng/tháng

Doanh thu bưu điện văn hóa xã tăng hàng chục tỷ đồng/tháng

Tất cả các điểm kinh doanh bưu điện - văn hóa xã (BĐ-VHX) đa dịch vụ đều có doanh số tăng vọt so với trước khi triển khai đa dịch vụ. Tổng doanh thu của các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ từ mức 65 tỷ đồng/tháng đã tăng lên 80 tỷ đồng/tháng.
Bưu điện đề xuất thí điểm quản lý đài truyền thanh cơ sở

Bưu điện đề xuất thí điểm quản lý đài truyền thanh cơ sở

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề xuất được thí điểm mô hình Bưu điện quản lý cả đài truyền thanh cơ sở. Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá đây là ý tưởng tốt và giao các đơn vị chức năng nghiên cứu, xem xét việc triển khai trong thực tế.