Giả dạng sư nữ để lừa hàng trăm triệu đồng

Giả dạng sư nữ để lừa hàng trăm triệu đồng

Để lừa đảo, các đối tượng nữ này thường lân la tìm hiểu thông tin về những người dân quá sùng đạo Phật, rồi sau đó đóng giả là các sư cô đến tận gia đình để xin quyên góp tiền công đức tu sửa chùa với số tiền lớn.