Xuất khẩu gỗ tăng trưởng cao kỷ lục nhờ tái cơ cấu

Xuất khẩu gỗ tăng trưởng cao kỷ lục nhờ tái cơ cấu

Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng trưởng mạnh, trung bình đạt gần 6,2 tỷ USD/năm (gấp hơn 2 lần giai đoạn 2010-2012). Riêng năm 2015 đạt 7,1 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành từ trước đến nay.