Ông Trương Gia Bình: Mỗi cơ quan, doanh nghiệp nên chọn một “điểm đột phá” để bắt đầu chuyển đổi số

Ông Trương Gia Bình: Mỗi cơ quan, doanh nghiệp nên chọn một “điểm đột phá” để bắt đầu chuyển đổi số

Theo Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình, để chuyển đổi số thành công tại Việt Nam, mỗi địa phương, mỗi bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức nên bắt đầu từ một lĩnh vực được lựa chọn như một “Điểm đột phá” để tập trung nguồn lực với những chính sách cụ thể để tiến hành chuyển đổi số.
VINASA đã có 323 hội viên

VINASA đã có 323 hội viên

Chiều 12/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã dự Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng và Gặp gỡ hội viên đầu Xuân 2016 của Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA).