Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Chính phủ chịu rủi ro khi cho vay lại vốn ODA

Chính phủ chịu rủi ro khi cho vay lại vốn ODA

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ chịu hoàn toàn rủi ro tín dụng về phần vốn vay lại từ nguồn vốn ODA. Từ giữa năm 2017, Việt Nam sẽ khó tiếp cận với vốn vay ODA ưu đãi như trước.
Việt Nam lấy tiền đâu để phát triển?

Việt Nam lấy tiền đâu để phát triển?

“Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 5 năm tới”, đó là câu hỏi của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới.