Số phận của Vũ Đình Duy trong vụ án PVTex

Số phận của Vũ Đình Duy trong vụ án PVTex

Do thời gian điều tra đã hết nhưng chưa bắt được Vũ Đình Duy nên ngày 11/6/2018, Cơ quan CSĐT ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Xóa tên Trịnh Xuân Thanh và 2 cá nhân khỏi quy hoạch Thứ trưởng

Xóa tên Trịnh Xuân Thanh và 2 cá nhân khỏi quy hoạch Thứ trưởng

Ban cán sự đảng Bộ Công thương vừa ban hành Nghị quyết xử lý một số trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đúng quy định, đưa Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn, Võ Thanh Hà ra khỏi Quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương giai đoạn 2016- 2020.