TP.HCM có thêm Phó chủ tịch mới

TP.HCM có thêm Phó chủ tịch mới

Sáng ngày 14/6 ông Tất Thành Cang, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.