Vụ tiệc mừng tân Phó GĐ Sở: "Chúng tôi vô cùng xấu hổ!"

Vụ tiệc mừng tân Phó GĐ Sở: "Chúng tôi vô cùng xấu hổ!"

"Để xảy ra sự việc đáng tiếc ở bữa tiệc chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu là điều không ai mong muốn. Hôm đó, cương quyết, không cả nể đề nghị nhà khách gỡ ngay cái phông chữ chúc mừng xuống thì mọi việc không ồn ào như hôm nay. Thật sự rất xấu hổ!"