Buồn vì chồng tránh ăn Tết ở quê vợ

Buồn vì chồng tránh ăn Tết ở quê vợ

Vừa nghe vợ nói Tết về quê ngoại, chồng Hà đã gạt ngay. Anh bảo thời tiết ngoài Bắc giờ lạnh, Hà Nội lại bị ô nhiễm. Con gái mới hơn 4 tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu muốn ra Hà Nội thì Hà cứ ra một mình.