Bài văn cảm động của cậu bé lớp 2

Bài văn cảm động của cậu bé lớp 2

“Mẹ không bắt em phải trả lại tình thương mà mẹ đã dành cho em suốt bao năm qua… Mẹ lo cho em đến mức quên cả việc ăn uống. Mẹ rơi những giọt nước mắt vì em….”