Còn có sức, còn lo được thì cứ đi!

Còn có sức, còn lo được thì cứ đi!

Đó là lời tâm sự của vị bác sỹ già đã gần 80 tuổi ở Phòng khám bệnh nhân đạo hội Cựu chiến binh P.10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh khi chúng tôi hỏi về những chuyến khám chữa bệnh ở vùng sâu, vùng xa của các cô chú....