Cầu Bắc Bàn Giang cao nhất thế giới của Trung Quốc trông ra sao?

Cầu Bắc Bàn Giang cao nhất thế giới của Trung Quốc trông ra sao?

Vượt qua kỉ lục của cầu Millau tại Pháp và cầu Tứ Độ Hà cũng tại Trung Quốc, cầu Bắc Bàn Giang bắc qua một khe núi nối hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu (Trung Quốc) hiện giữ kỷ lục cầu cao nhất thế giới, xét theo khoảng cách từ cầu đến bề mặt bên dưới (mặt sông Bắc Bàn).