Hà Nội là địa phương giải ngân vốn vay ODA tốt nhất

Hà Nội là địa phương giải ngân vốn vay ODA tốt nhất

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài được Quốc hội phê duyệt cho các bộ, ngành và địa phương năm 2018 là 60.000 tỷ đồng, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã giao gần 55.000 tỷ đồng.
Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Chính phủ chịu rủi ro khi cho vay lại vốn ODA

Chính phủ chịu rủi ro khi cho vay lại vốn ODA

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Chính phủ chịu hoàn toàn rủi ro tín dụng về phần vốn vay lại từ nguồn vốn ODA. Từ giữa năm 2017, Việt Nam sẽ khó tiếp cận với vốn vay ODA ưu đãi như trước.
Metro TP.HCM: Toàn cảnh công trình giao thông thế kỷ

Metro TP.HCM: Toàn cảnh công trình giao thông thế kỷ

Sau chủ trương quyết đoán của TP.HCM, đến nay tuyến metro đầu tiên đang vào thời kỳ thi công khẩn trương nhất. Tuy phải đối mặt với khó khăn, nhưng tất cả đều kỳ vọng vào một công trình thế kỷ.