Việt Nam đề nghị quốc tế tiếp tục tài trợ phòng, chống HIV/AIDS

Việt Nam đề nghị quốc tế tiếp tục tài trợ phòng, chống HIV/AIDS

Chiều 26/11, tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm đã có cuộc họp với nhóm Đại sứ và Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế điều phối chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.