Tốc độ dân số Việt Nam già nhanh nhất châu Á

Tốc độ dân số Việt Nam già nhanh nhất châu Á

Sáng ngày 2/12/2015, Bộ Y tế phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2015 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”. Theo thống kê của Bộ Y tế tình hình già hóa dân số ở Việt Nam đang tăng nhanh.