Điều đặc biệt ở 3 Bí thư Tỉnh ủy 7X

Điều đặc biệt ở 3 Bí thư Tỉnh ủy 7X

Cả 3 Bí thư Tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X đều là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ khóa 11 và ủy viên TƯ khóa 12. Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trẻ nhất, sinh năm 1976.
Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Kiên Giang

Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang- Tỉnh ủy Kiên Giang được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Kiên Giang. Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang có 14 người.
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Chiều 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sinh năm 1976, ông Nguyễn Thanh Nghị được coi là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất hiện nay.