Ngân hàng hồi sinh bên "cửa tử"

Ngân hàng hồi sinh bên "cửa tử"

Có ngân hàng đã từ bờ vực phá sản đã vững lái chuyển lỗ thành lãi. Song cũng có ngân hàng khi tái cơ cấu chỉ thay tên đổi họ...
Hậu "hôn nhân" PFVC và WesternBank

Hậu "hôn nhân" PFVC và WesternBank

96% tỷ lệ tán thành hợp nhất PVFC và WesternBank. Ngân hàng sau hợp nhất mang tên NHTMCP Đại Chúng (PVcomBank) sẽ chính thức hoạt động từ tháng 10 tới.