Nguyên tắc hàng đầu trong bảo vệ trẻ em trên báo chí

Nguyên tắc hàng đầu trong bảo vệ trẻ em trên báo chí

Một trong những nguyên tắc hàng đầu được CRC quy định là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nguyên tắc này đòi hỏi người lớn, các bên liên quan khi có bất kỳ một hành vi nào có liên quan đến/ảnh hưởng đến/phục vụ cho trẻ em đều phải vì lợi ích tốt nhất
Dự định "nâng tuổi trẻ em": Luật này “đá” luật kia?

Dự định "nâng tuổi trẻ em": Luật này “đá” luật kia?

Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) đưa ra đề xuất nâng độ tuổi của người được coi là trẻ em từ dưới 16 tuổi lên mức dưới 18 tuổi. Điều này đã tạo những sự khập khiễng so với các quy định của một số luật khác.