Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phổ biến Nghị định 146

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phổ biến Nghị định 146

Bộ Y tế phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT tại TP.HCM và Hà Nội.