Nóng chuyện quản lý trang tin điện tử và mạng xã hội

Nóng chuyện quản lý trang tin điện tử và mạng xã hội

Từ các diễn đàn báo chí, vấn đề trang tin điện tử, mạng xã hội, an toàn an ninh thông tin lại trở nên “nóng rát” ngay tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển công tác 6 tháng cuối năm tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chưa có nhiều dịch vụ nên khó kích cầu IPv6

Chưa có nhiều dịch vụ nên khó kích cầu IPv6

Bên cạnh những trở ngại về thiết bị đầu cuối, việc chưa có nội dung, dịch vụ khác biệt so với IPv4 cũng là nguyên nhân khiến người dùng còn thờ ơ và doanh nghiệp vẫn coi IPv6 là câu chuyện ở “thời tương lai”.