Tìm ra nguyên nhân khiến con người chết sớm

Tìm ra nguyên nhân khiến con người chết sớm

Nghiên cứu được tiến hành trong 23 năm tại 108 quốc gia, các nhà khoa học thuộc Viện Hệ thống các chỉ số và đánh giá về sức khỏe của Mỹ (Health Metrics and Evaluation-HME) đã tìm ra nguyên nhân phổ biến nhất khiến con người chết sớm.