Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways

Chính phủ chính thức cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways

Ngày 09/07/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ ký duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định., xét theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự đồng thuận của các bộ ngành liên quan.