Trung Quốc muốn lập "Thiên mệnh" trên Biển Đông

Trung Quốc muốn lập "Thiên mệnh" trên Biển Đông

Trung Quốc muốn sửa đổi luật pháp quốc tế hiện hành liên quan tới vùng phòng không để lập ra một "Thiên mệnh" mới trên Biển Đông. Nói cách khác, Bắc Kinh muốn độc chiếm vùng biển chiến lược này.