Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn 60 trường hợp bị TNGT dịp Tết

Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày tiếp nhận khoảng hơn 60 trường hợp bị TNGT dịp Tết

Tại Bệnh viện Việt Đức, tính đến hết ngày mùng 3 Tết đã tiếp nhận nhận tổng số 254 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.Trong đó, ngày 30 Tết (4/2) có 50 trường hợp, ngày mùng 1 Tết (5/1) 53 trường hợp, ngày mùng 2 Tết (6/1) có 63 trường hợp đặc biệt ngày mùng 3 Tết (7/1) lên tới 88 trường hợp.