Họp cấp Bộ trưởng đàm phán RCEP khai mạc tại Campuchia

Họp cấp Bộ trưởng đàm phán RCEP khai mạc tại Campuchia

Ngày 2/3, tại Siem Reap, các Bộ trưởng của 16 nước châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu họp để thương lượng về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), trong bối cảnh có những dự báo rằng các bên tham gia vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách liên quan đến thuế và các vấn đề khác.