Kỳ diệu ngón chân chuyển thành... ngón tay cái

Kỳ diệu ngón chân chuyển thành... ngón tay cái

Trong lúc làm việc tại xưởng cơ khí, do sơ ý, thiếu nữ bị máy dập nghiền nát 3 ngón tay ở cả hai bàn tay. Chưa có gia đình, hai bàn tay tàn phế, tương lai của thiếu nữ tưởng như mịt mùng.