Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức năm 2019

Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4314/BTTTT-TCCB ngày 21/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019, Cục Bưu điện Trung ương đã ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019.
Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 lãnh đạo mới

Bộ TT&TT bổ nhiệm 9 lãnh đạo mới

Sáng nay, 12/3/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cho 9 lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, trong đó có Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương...
Đã sẵn sàng thực hiện Nghị định 132

Đã sẵn sàng thực hiện Nghị định 132

Nghị định 132/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2013 có hiệu lực vào ngày 2/12/2013. Để thực hiện Nghị định này, Vụ Tổ chức cán bộ đã quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ chuẩn bị kế hoạch hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sống mãi những “biệt kích thông tin”

Sống mãi những “biệt kích thông tin”

“10h sáng 30/4/1975, cả cơ quan Cục Bưu điện Trung ương (BĐTƯ) vỗ tay nhiệt liệt khi nghe tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Để có được niềm vui ngày hôm ấy, các cán bộ, nhân viên của Cục đã phải trải qua cả một chặng đường dài với không ít mất mát, hy sinh”...