Đưa doanh nghiệp Việt Nam vào Cách mạng công nghiệp 4.0

Đưa doanh nghiệp Việt Nam vào Cách mạng công nghiệp 4.0

​Ngày 23/10, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo “Đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào thế giới Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.