Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 diễn tập bắn đạn thật

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 diễn tập bắn đạn thật

Trong thời gian hơn 2 tuần diễn tập, các học viên được tập bài chiến thuật ở cương vị tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, phân đội trưởng trinh sát, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thực hành chỉ huy đơn vị trong một trận đánh.