Giả danh phóng viên đi lừa đảo lĩnh án 13 năm tù

Giả danh phóng viên đi lừa đảo lĩnh án 13 năm tù

Tự làm giả thẻ phóng viên với chức danh trưởng ban một tờ tạp chí và “trưng hàng” có quan hệ rộng 'chạy" được việc làm nên Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của nhiều nạn nhân.