"Nghiện hút không được công nhận hộ nghèo"

"Nghiện hút không được công nhận hộ nghèo"

Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại buổi thảo luận của Quốc hội ngày 7/6 về việc thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.