Tổng thư ký Quốc hội: Formosa đủ điều kiện cấp phép 70 năm

Tổng thư ký Quốc hội: Formosa đủ điều kiện cấp phép 70 năm

“Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Chính phủ về thời hạn 70 năm cho Formosa, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT kiểm tra xem có đủ điều kiện không. Sau đó, các ngành đã vào xem xét, xác định đủ điều kiện 70 năm”, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.