"Quản lý TT&TT phải phát huy sự tham gia của nhân dân"

"Quản lý TT&TT phải phát huy sự tham gia của nhân dân"

"Tất cả công tác quản lý từ báo chí, xuất bản viễn thông, CNTT, bưu chính… phải làm sao để bảo vệ được quyền lợi, quyền của người dân, phát huy được sự tham gia đóng góp của nhân dân, của toàn xã hội.
Hà Nội đầu tư nghìn tỷ cho CNTT

Hà Nội đầu tư nghìn tỷ cho CNTT

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đầu tư gần 900 tỷ đồng phục vụ mục tiêu ứng dụng CNTT cho hoạt động của khối cơ quan nhà nước trong giai đoạn 2012 - 2015.