Năm 2017: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý xuất bản

Năm 2017: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý xuất bản

Năm 2017, Cục Xuất bản – In và Phát hành sẽ triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xuất bản, in, phát hành”, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, triển khai số hóa sách lưu chiểu, áp dụng các phần mềm...
Bộ TT&TT ứng dụng hiệu quả CNTT vào quản lý, điều hành

Bộ TT&TT ứng dụng hiệu quả CNTT vào quản lý, điều hành

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Lê Vĩnh Tân, hoạt động CCHC của Bộ TT&TT đã được triển khai đồng bộ, toàn diện; đặc biệt là việc ứng dụng CNTT vào công tác điều hành.
ISO giúp minh bạch hóa dịch vụ công lĩnh vực TT&TT

ISO giúp minh bạch hóa dịch vụ công lĩnh vực TT&TT

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 giúp các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực TT&TT được minh bạch hóa, công khai hóa. Từ đó nâng cao uy tín, hình ảnh của Bộ TT&TT.