Đưa ẩm thực Việt vào cuộc thi an ninh mạng toàn cầu 2016

Đưa ẩm thực Việt vào cuộc thi an ninh mạng toàn cầu 2016

Chủ đề chính của cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2016 là Khám phá Việt Nam (Discovering Việt Nam). Mỗi khi vượt qua 1 thử thách, thí sinh sẽ được tìm hiểu một món ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như phở, bún chả, bún bò...