Ăn Tết với bệnh nhân tâm thần

Ăn Tết với bệnh nhân tâm thần

Với những bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần, có lẽ những ngày mùa đông và nhất là ngày Tết, với họ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.
Điều dưỡng viên quát nạt, la lối người nhà bệnh nhân

Điều dưỡng viên quát nạt, la lối người nhà bệnh nhân

Trước những hình ảnh hai nhân viên bệnh viện la lối, quát nạt người nhà bệnh nhân ngay trong phòng bệnh được đăng tải trên mạng xã hội, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 thừa nhận sai sót và đã xin lỗi người nhà bệnh nhân.