Cận cảnh quy trình xử lý máu sau khi được hiến tặng

Cận cảnh quy trình xử lý máu sau khi được hiến tặng

Máu sau khi được những người tình nguyện hiến tặng còn phải trải qua một công đoạn phân tách, xử lý hàng giờ ở Khoa Điều chế các thành phần máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước khi được chuyển đến với bệnh viện.
Thăm đại bản doanh... ngựa hiến máu cứu người

Thăm đại bản doanh... ngựa hiến máu cứu người

Dáng dấp chẳng khác gì những con ngựa lọc cọc kéo xe, thồ hàng, những con ngựa ở Trại chăn nuôi Suối Dầu của Viện IVAC - Bộ Y tế sinh trưởng chỉ để thực hiện sứ mệnh… hiến máu cứu người.