Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng uỷ Công an tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) cho các đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ công an tỉnh…
Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN

Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN

Nhằm đưa ra giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Trong những giải pháp được Chính phủ nêu ra nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN và quản trị DNNN, việc tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trở thành một trong những giải pháp hàng đầu.
Đổi mới phương án tuyển sinh 2017: Thí sinh có nên lo lắng?

Đổi mới phương án tuyển sinh 2017: Thí sinh có nên lo lắng?

“Phương thức tuyển sinh 2017 ứng dụng khảo thí hiện đại và CNTT, tránh được tính chủ quan người chấm và khắc phục tối đa hạn chế của người chấm, vừa giám sát khách quan lại vừa kiểm tra và đảm bảo tiến độ”, GS Sái Công Hồng cho hay.