Đà Nẵng tổ chức lại giao thông phía Tây cầu Sông Hàn

Đà Nẵng tổ chức lại giao thông phía Tây cầu Sông Hàn

Sau rất nhiều phản ứng của dư luận, Đà Nẵng đã quyết định bỏ đèn tín hiệu xanh - đỏ tại nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn, không cho từ đường Trần Phú rẽ trái lên cầu, kéo dài dải phân cách đến ngã ba Yên Bái…