"Mua chim phóng sanh là tiếp tay cho cái ác!"

"Mua chim phóng sanh là tiếp tay cho cái ác!"

Đó là khẳng định của Đại đức Thích Chúc Tín, trụ trì chùa Bát Nhã (Đà Nẵng) về việc nhiều người đi chùa lễ Phật mua chim phóng sanh, dù nhìn bên ngoài việc làm đó tưởng như là một việc thiện!