Tuyên truyền thông tin đối ngoại mang tính chủ động cao

Tuyên truyền thông tin đối ngoại mang tính chủ động cao

Một số điểm nhấn trong công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của Bộ TT&TT vừa được Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo công bố tại Hội nghị “Tổng kết Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018” diễn ra sáng 6/12 ở Hà Nội.