Chung sức xây dựng NTM ở xứ Thanh

Chung sức xây dựng NTM ở xứ Thanh

Các cấp, các ngành, nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng nhau hưởng ứng, thi đua và có nhiều việc làm hiệu quả, thiết thực trong việc “Chung sức xây dựng NTM, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”.
Thanh Hóa: Huy động hơn 56 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM

Thanh Hóa: Huy động hơn 56 nghìn tỷ đồng xây dựng NTM

Sự hỗ trợ của trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, xã... các nguồn vốn hỗ trợ từ việc lồng ghép các chương trình, vốn doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân để chung tay xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hóa.