Quảng Bình: Rút dao đâm chết con nợ vì đòi mãi không trả

Quảng Bình: Rút dao đâm chết con nợ vì đòi mãi không trả

Dưỡng nợ Nam tiền đã lâu nhưng chưa trả đủ. Nam đòi mãi nhưng không được. Trong một lần gặp Dưỡng đòi nợ, tranh cãi giữa 2 người xảy ra. Nam đã rút dao trong người ra vung dọa, không ngờ nhát dao chí mạng đã làm Dưỡng tủ vong.
Em ruột đâm chết anh trai

Em ruột đâm chết anh trai

Trong lúc cầm gậy rượt đuổi Duy, Hùng trượt chân té ngã, Duy lập tức quay lại dùng dao Thái Lan đâm vào lưng Hùng.