Vợ sạch, chồng liệt dương

Vợ sạch, chồng liệt dương

Khi người đàn ông đang hăm hở “xông lên”, lại phải miễn cưỡng “thực thi mệnh lệnh” của vợ, anh ta dễ... cụt hứng.