Người đàn ông "qua loa" với nghề "vác tù và hàng tổng"

Người đàn ông "qua loa" với nghề "vác tù và hàng tổng"

Mọi người vẫn gọi đùa anh là người đàn ông “qua loa”, bởi hơn 10 năm nay anh Vũ Tứ Lân, cán bộ truyền thanh xã gắn với công việc trực phát sóng kiêm biên tập và đọc các chương trình của đài truyền thanh xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức( Đăk Nông).
Gia Lai: Đài truyền thanh xã miền núi Chư Drăng phát huy hiệu quả

Gia Lai: Đài truyền thanh xã miền núi Chư Drăng phát huy hiệu quả

Việc đưa thông tin, chính sách đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân đang được đài truyền thanh cấp xã phát huy hiệu quả ở một số địa phương.