Đắk Lắk: Xã Ea Ral phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu

Đắk Lắk: Xã Ea Ral phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu

Sau 8 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ea Ral – Ea H’leo – Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến vượt bậc, hoàn thành mục tiêu xã NTM đầu năm 2019 và đang phấn đấy thành xã NTM kiểu mẫu.
Huyện Ea H’leo thay áo mới sau 10 năm xây dựng NTM

Huyện Ea H’leo thay áo mới sau 10 năm xây dựng NTM

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay bộ mặt nông thôn huyện Ea H'leo – Đắk Lắk đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.